อินเตอร์เฟสผู้ใช้งาน

GAME START

 

แนะนำ UI สำหรับหน้าต่างการ Login เข้าสู่เกมในเบื้องต้น

 

 

LOGIN PAGE

 

 • ID : กรอกไอดีที่ทำการสมัครไว้จากหน้าเว็บไซต์ เพื่อเข้าสู่เกม
 • PASSWORD : กรอกรหัสผ่าน
 • LOGIN : ปุ่มสำหรับเข้าสู่เกม
 • CANCEL : ปุ่มสำหรับปิดเกม

 


 

 

SELECT WORLD

 

 • EXIT GAME : ย้อนกลับไปหน้าล๊อคอิน
 • ENTER : เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ที่เลือก

 


 

 

CHARACTER CREATION

 

 • NAME : ใส่ชื่อตัวละครที่ต้องการสร้าง
 • CLASS : เลือกสายอาชีพที่ต้องการ
 • GENDER : เลือกเพศของตัวละคร
 • HAIRSTYLE : เลือกทรงผมของตัวละคร
 • HAIRCOLOR : เลือกสีผมของตัวละคร
 • FACE : เลือกหน้าของตัวละคร
 • CREATE : สร้างตัวละครตามที่กำหนดไว้

 


 

 

START THE GAME

 

 • CREATE CHAR : เข้าสู่หน้าต่างการสร้างตัวละคร
 • DELETE CHAR : ลบตัวละครที่ไม่ต้องการ
 • BEGIN GAME : เข้าสู่เกมโดยใช้ตัวละครที่เลือก
 • BACK : กลับไปหน้าล๊อคอิน