ไฟล์ติดตั้งเกม

  • เลือกดาวน์โหลดจากตัวเลือกด้านบนอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ตรวจสอบเนื้อที่ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ต้องการที่ว่างมากกว่า 4 GB ขึ้นไป
  • หากไม่สามารถทำการดาวน์โหลดได้ หรือพบปัญหาในการติดตั้ง กรุณาติดต่อทีมงาน
  • Check your computer's space Requires more than 4 GB of free space.
  • If unable to download or encounter problems in installation Please contact the team.

ความต้องการของระบบ

หมวดหมู่ ขั้นต่ำ แนะนำ
ระบบ Windows 10 Windows 10,11
CPU Intel(R) Pentium Core i3 530 ขึ้นไป Intel(R) Core i5 4670 ขึ่นไป
RAM 2GB 4GB
HDD 4GB 6GB
VGA Nvidia GTX 250 NVIDIA GeForce GTX 750
Direct X Direct X 9.0c ขึ้นไป Direct X 9.0c ขึ้นไป

ไดรเวอร์ต่างๆ

หากคุณต้องการประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปรดดาวน์โหลดไดรเวอร์การ์ดแสดงผลเวอร์ชันล่าสุด
  • เวลาในการติดตั้งอาจล่าช้าเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับระบบ และความเร็วในการเชื่อมต่อ
  • เมื่อติดตั้ง Direct X โปรดปิดการทำงานของโปรแกรมอื่นก่อน (หลังการติดตั้งอาจต้องรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ)