NOTE

การอัพเดท แก้ไขปรับปรุงประจำสัปดาห์ครั้งที่ 16 ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2565

รายการอัพเดทประจำสัปดาห์ : วันที่ 23 ธันวาคม 2565

 

EVENT Key of Enhance V.4 กุญแจแห่งความสำเร็จกับการอัพเกรดอุปกรณ์ขั้นสูง

 

UPDATE - Empowerment Technician เพิ่มรายไอเทมหน้ากากอัพเกรด

 

                                            (รายการไอเทมที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่)

 

FIXED - แก้ไข เอฟเฟคของอาวุธ Upgrade Halloween ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ