NOTE

การอัพเดท แก้ไขปรับปรุงประจำสัปดาห์ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายการอัพเดทประจำสัปดาห์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 (MA #2)

 

ส่วนของกิจกรรมต่างๆ

 

1, The Forever Purge ภารกิจกวาดล้างพื้นที่อันตราย (16 - 23 กุมภาพันธ์)

2, The Time of Profit V.2 ช่วงเวลาสุดคุ้มของเหล่านักลงทุน (16 - 18 กุมภาพันธ์)

3, Lucky Plus เติมเงินวันนี้รับฟรี W-Coin ลุ้นรับไอเทมเพียบ (16 - 20 กุมภาพันธ์)

4, การแข่งขัน League of Battle Season 1 แจกเงินรางวัลมากกว่า 100,000 บาท (17 - 18 กุมภาพันธ์)

 

ส่วนของการอัพเดทภายใน

 

1, Update Mixboard เปลี่ยนแปลงชุด Spcieal Costume ใน Mixboard ครั้งที่ 1


                                                              (รายการอัพเดทของ Mix Board)

 

2, Update Bonus Channel  เพิ่มค่าประสบการณ์ +20% ตาม Channel พิเศษเพิ่มเติม ดังนี้    


 - ปรับให้ Channel 4 (TH) เป็น Channel ที่ตัวละครเลเวล 1-30 จะได้รับ EXP เพิ่มขึ้น +20%
 - ปรับให้ Channel 5 (MY/SG) เป็น Channel ที่ตัวละครเลเวล 1-30 จะได้รับ EXP เพิ่มขึ้น +20%
 - ปรับให้ Channel 6 (VN) เป็น Channel ที่ตัวละครเลเวล 1-30 จะได้รับ EXP เพิ่มขึ้น +20%
 - ปรับให้ Channel 7 (PH) เป็น Channel ที่ตัวละครเลเวล 1-30 จะได้รับ EXP เพิ่มขึ้น +20%
 - ลด Channel ใน Region (TH) ลง 1 Channel

 

                                                                                  (ตาราง Channel ในปัจจุบัน)

 

3, แก้ไขให้ BattleSquare สามารถเข้าร่วมได้ห้องละ 30 คน (ฝ่ายละ 15 คน) จากเดิมห้องละ 20 คน (ฝ่ายละ 10 คน) เพื่อรองรับจำนวนคนเข้าร่วมที่มากขึ้น

 

FOR ENGLISH CLIENT AND INTERNATIONAL

 

1, We are working on a solution to the description in the HunterG Quest This is because the English language information does not match the version currently in use. After the fix is complete, the patch will be updated again.