NOTE

รายละเอียดช่องทางการเติมเงินและอัตราการเติม

 

 

ช่องทางการเติมเงิน & อัตราการเติม Cash Point

 

ในส่วนของช่องทางการเติมเงินสำหรับเกม Dragonica Classic 2024 นั้น จะมีให้บริการอยู่ถึง 4 ช่องทางด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็น Credit/Debit , QR Code , True Wallet หรือแม้กระทั่ง Rabbit LINE Pay ก็สามารถใช้งานได้

 


 

Credit/Debit  VISA MasterCard Wecard

สามารถเติมเงินผ่านช่องทาง Credit / Debit Card หรือ Virtual Prepaid Card ได้ โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

 

เติมเงินผ่านระบบ Credit/Debit 50 บาท จะได้รับ 5,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ Credit/Debit 90 บาท จะได้รับ 9,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ Credit/Debit 150 บาท จะได้รับ 15,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ Credit/Debit 300 บาท จะได้รับ 30,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ Credit/Debit 500 บาท จะได้รับ 50,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ Credit/Debit 1,000 บาท จะได้รับ 100,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ Credit/Debit 3,000 บาท จะได้รับ 300,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ Credit/Debit 5,000 บาท จะได้รับ 500,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ Credit/Debit 10,000 บาท จะได้รับ 1,000,000 Cash

 


 

สแกน QR Code และธนาคารต่างๆ

สามารถเติมเงินผ่านระบบด้วยการแสกน QR Code ผ่าน Application ต่างๆ ได้ โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

 

เติมเงินผ่านระบบ QR Code 50 บาท จะได้รับ 5,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ QR Code 90 บาท จะได้รับ 9,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ QR Code 150 บาท จะได้รับ 15,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ QR Code 300 บาท จะได้รับ 30,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ QR Code 500 บาท จะได้รับ 50,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ QR Code 1,000 บาท จะได้รับ 100,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ QR Code 3,000 บาท จะได้รับ 300,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ QR Code 5,000 บาท จะได้รับ 500,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ QR Code 10,000 บาท จะได้รับ 1,000,000 Cash

 


 

True Wallet

สามารถเติมเงินผ่านระบบ True Wallet ได้ โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

 

เติมเงินผ่านระบบ True Wallet 50 บาท จะได้รับ 5,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ True Wallet 90 บาท จะได้รับ 9,000 Cash 
เติมเงินผ่านระบบ True Wallet 150 บาท จะได้รับ 15,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ True Wallet 300 บาท จะได้รับ 30,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ True Wallet 500 บาท จะได้รับ 50,000 Cash 
เติมเงินผ่านระบบ True Wallet 1,000 บาท จะได้รับ 100,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ True Wallet 3,000 บาท จะได้รับ 300,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ True Wallet 5,000 บาท จะได้รับ 500,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ True Wallet 10,000 บาท จะได้รับ 1,000,000 Cash

 


 

Rabbit LINE Pay

สามารถเติมเงินผ่านระบบ Rabbit LINE Pay ได้ โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

 

เติมเงินผ่านระบบ Rabbit LINE Pay 50 บาท จะได้รับ 5,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ Rabbit LINE Pay 90 บาท จะได้รับ 9,000 Cash 
เติมเงินผ่านระบบ Rabbit LINE Pay 150 บาท จะได้รับ 15,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ Rabbit LINE Pay 300 บาท จะได้รับ 30,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ Rabbit LINE Pay 500 บาท จะได้รับ 50,000 Cash 
เติมเงินผ่านระบบ Rabbit LINE Pay 1,000 บาท จะได้รับ 100,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ Rabbit LINE Pay 3,000 บาท จะได้รับ 300,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ Rabbit LINE Pay 5,000 บาท จะได้รับ 500,000 Cash
เติมเงินผ่านระบบ Rabbit LINE Pay 10,000 บาท จะได้รับ 1,000,000 Cash

 

 


 


วิธีการเติมเงินเกม Dragonica Classic
 
 

1. เมื่อต้องการเติมเงิน ให้ทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกด้วยไอดีที่ต้องการ ที่นี่
2. เลือกเมนู "เติมเงิน" ที่ด้านบนของระบบสมาชิก โดยจะมีระบบต่างๆให้เลือก
3. ตรวจสอบช่องทางการเติมเงินที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "เลือกช่องทางการเติมเงิน"
4. ตรวจสอบราคาที่ต้องการเติมเงินเข้าสู่ระบบ จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน" เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว จะได้รับ Cash Point ทันที
5. Login เข้าเกมแล้วทำการเปิด Cash Shop แล้วทำการตรวจสอบ Cash Point ได้ทันที